All in One Learning

 Politica de prelucrare a datelor personale

Politica de prelucrare a datelor personale

In conformitate cu prevederile Regulamentul UE nr. 679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date am implementat garantii de securitate informationala, politici si masuri de control. In vederea colaborarii noastre, pentru pregatirea viitorului tau in asigurari colectam si prelucram urmatoarele categorii principale de informatii cu caracter personal:

 • datele din actul de identitate, certificatul de casatorie si din diplomele de studii;
 • datele de contact (telefon, adresa de e-mail, etc.);
 • rezultatele la cursurile urmate.

Mentionam ca prelucrarea datelor mentionate este necesara pentru a va putea furniza serviciile de pregatire profesionala in asigurari si indeplinirea obligatiilor legale, fiind transmise catre Institutul de Studii Financiare, Autoritatea de Supraveghere Financiara, alte societati partenere pentru realizarea dezvoltarii tale profesionale precum si catre alte institutii in vederea respectarii cerintelor legislative.
Datele colectate sunt prelucrate:

 • in mod legal echitabil si transparent fata de persoana vizata;
 • cu un scop determinat, explicit;
 • exact, adecvat, pertinent si neexcesiv, raportate la scopul pentru care sunt colectate si prelucrate;
 • cu luarea masurilor de securitate tehnice si organizatorice necesare pentru asigurarea confidentialitatii si protectiei impotriva prelucrarii neautorizate si impotriva pierderii, distrugerii sau deteriorarii accidentale.

In vederea exercitarii drepturilor conferite de legislatia in vigoare si enumerate mai jos este necesara transmiterea unei cereri datate si semnate catre noi la adresa: str. Republicii, nr. 109, et. 2, Cluj-Napoca sau pe e-mail la adresa: office@allinonelearning.ro:

 • dreptul la informare, acces la date;
 • dreptul de rectificare, stergere date;
 • dreptul de restrictionare a prelucrarii datelor;
 • dreptul la portabilitatea datelor;
 • dreptul la opozitie.